Raport bieżący 37 – WANCI za 14.02.2023 - AgioFunds