Raport bieżący 36 – WANCI za 21.02.2022 r. - AgioFunds