Raport bieżący 36 – WANCI za 14.02.2023 - AgioFunds