Raport bieżący 35 – WANCI za 18.02.2022 r. - AgioFunds