Raport bieżący 35 – WANCI za 13.02.2023 - AgioFunds