Raport bieżący 34 – WANCI za 17.02.2022 r. - AgioFunds