Raport bieżący 34 – WANCI za 15.02.2022 r. - AgioFunds