Raport bieżący 34 – WANCI za 10.02.2023 - AgioFunds