Raport bieżący 34- powołanie osób nadzorujących i zarządzających - AgioFunds