Raport bieżący 33 – WANCI za 16.02.2022 r. - AgioFunds