Raport bieżący 33 - WANCI za 08 02 2019 r. - AgioFunds