Raport bieżący 33- powołanie osób nadzorujących i zarządzających - AgioFunds