Raport bieżący 31 – WANCI za 08.02.2023 - AgioFunds