Raport bieżący 31- rezygnacja osób nadzorujących i zarządzających - AgioFunds