Raport bieżący 30- rezygnacja osób nadzorujących i zarządzających - AgioFunds