Raport bieżący 3 – załącznik: komunikat aktualizujący - AgioFunds