Raport bieżący 3 – publikacja komunikatu aktualizującego - AgioFunds