Raport bieżący 3 – informacja o ostatecznie ustalonej liczbie oferowanych Certyfikatów serii A - AgioFunds