Raport bieżący 29 – WANCI za 07.02.2023 - AgioFunds