Raport bieżący 29 – WANCI za 06.02.2023 - AgioFunds