Raport bieżący 27 – WANCI za 03.02.2023 - AgioFunds