Raport bieżący 26 – WANCI za 02.02.2023-korekta - AgioFunds