Raport bieżący 26 – WANCI za 01.02.2023 - AgioFunds