Raport bieżący 26 – rejestracja CI serii A i B w KDPW - AgioFunds