Raport bieżący 25 – WANCI za 31.01.2023 - AgioFunds