Raport bieżący 25 - WANCI za 28 08 2019 r. - AgioFunds