Raport bieżący 25 – WANCI za 01.02.2023 - AgioFunds