Raport bieżący 245 – WANCI za 29.11.2021 - AgioFunds