Raport bieżący 244 – WANCI za 29.11.2022 - AgioFunds