Raport bieżący 244 – WANCI za 26.11.2021 - AgioFunds