Raport bieżący 241 – WANCI za 28.11.2022 - AgioFunds