Raport bieżący 240- informacja o pokrywaniu kosztów - AgioFunds