Raport bieżący 24 – WANCI za 31.01.2023 - AgioFunds