Raport bieżący 237 – WANCI za 18.11.2021 - AgioFunds