Raport bieżący 236 – WANCI za 26.11.2021 - AgioFunds