Raport bieżący 235 – WANCI za 29.11.2021 - AgioFunds