Raport bieżący 235– WANCI za 28.11.2022 - AgioFunds