Raport bieżący 235 – WANCI za 28.11.2022 - AgioFunds