Raport bieżący 235 – WANCI za 17.11.2021 - AgioFunds