Raport bieżący 234– WANCI za 28.11.2022 - AgioFunds