Raport bieżący 234 – WANCI za 28.11.2022 - AgioFunds