Raport bieżący 234 – WANCI za 25.11.2021 - AgioFunds