Raport bieżący 233 – WANCI za 28.11.2022 - AgioFunds