Raport bieżący 232 – WANCI za 24.11.2021 - AgioFunds