Raport bieżący 232 – WANCI za 23.11.2021 - AgioFunds