Raport bieżący 232 – WANCI za 12.11.2021 - AgioFunds