Raport bieżący 232- informacja o pokrywaniu kosztów - AgioFunds