Raport bieżący 231 – WANCI za 22.11.2021 - AgioFunds