Raport bieżący 231- informacja o pokrywaniu kosztów - AgioFunds