Raport bieżący 230 – WANCI za 19.11.2021 - AgioFunds